Impressum - Informacje zgodnie z Paragrafem 5 TMG:
BWS Baustoffhandel GmbH Witten; Salinger Field 16a; D-58454 Witten
Dyrektor naczelny Artur Kasprzyk; Damian Trzcionka i Marek Kurowski - autoryzowani sygnatariusze
Kontakt: Telefon: +49 (0) 2302 1852446; E-Mail: info@bws-witten.de
Numer identyfikacyjny podatku obrotowego: DE 316002408
Źródło zdjęć i grafiki: BWS Baustoffhandel GmbH Witten

Nasze strony są redagowane z szczególną starannością, mimo to należy pamiętać, że transmisja danych przez internet może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich jest technicznie niemożliwa.

Korzystanie z naszych stron internetowych odbywa się bez podawania danych osobowych, technologii "cookies" i linków zewnętrznych.

W świetle Paragrafu 7 Punkt 1 TMG jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na publikowanych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami i nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i aktualność. Zgodnie z Paragrafami 8 do 10 TMG nie jesteśmy zobowiązani do stałego monitorowania przesyłanych lub przechowywanych informacji zewnętrznych, ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność.

W momencie stwierdzenia bądź otrzymania powiadomienia, że przepisy zostały naruszone ciąży na nas obowiązek niezwłocznego usunięcia lub zablokowania przedmiotowych treści.

Administrator stron zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku zakłócania prezentacji internetowej.

| © 2018 Anyone | Design by Andreas Siegmund Bigus --> andreas@bigus.info |